Cursus gedichten verbeteren #22
Welkom terug bij de cursus gedichten verbeteren. De vorige keer behandelden we een gedicht over de zinloosheid van het bestaan (en de zee, was niet de goede zee). Het gedicht van deze aflevering sluit daarop aan, maar wil een hoopvolle toon toevoegen. In het uitgangsgedicht gaat dit effect verloren, dus onze uitdaging vandaag is duidelijk. ...
Experiment
It is not because I have conclusive evidence of it, but because I enjoy teaching new things to my daughter Miru, that I believe we should introduce the most basic concepts of science to our children as early as possible. When Miru and I were wondering if the sea could freeze over, I suggested that ...
Zo kennen we elkaar: tien facebookvrienden in het echt
Het volgende artikel was niet interessant genoeg voor de traditionele media. Het is op deze plek gepubliceerd omdat ik het eventueel geïnteresseerde lezers niet wil onthouden. We weten allemaal hoe er in de traditionele media over social media wordt geschreven. Er kleeft een stigma van oppervlakkigheid aan. Het gangbare idee is dat we ons online ...
Het echte leven
Toen ik een week geleden op Schiphol arriveerde na een lange vlucht van vier films, bekroop me een gevoel van milde nostalgie en opgewonden herkenning. Ik hoorde weer mijn moedertaal; ik zou met nagenoeg alle mensen in de aankomsthal een gesprek kunnen aanknopen en genieten van die heerlijke illusie dat de subtiele kwinkslagen die ik ...
A little experiment
[series-miru]Miru is about 125 days old, and still the gorgeously cute and quiet baby she has always been. Yesterday, I used her in a little scientific experiment, the ethical justification of which derives from the fact that there was no need for an artificial reward, nor was there the need of inflicting anything remotely uncomfortable ...
sentimentaliteit
Soms schrijf ik zoals ik denk dat het van dichters wordt verwacht: een cryptografisch relaas over emotionele menselijke interactie, met staccato interpunctie. Dat het inslaat, dat het aankomt, dat het die gevoelens weerspiegelt, daar lijkt het om te gaan. Poëzie waar de schoolbanken wat aan hebben, want er kunnen van die leuke vraagjes over worden ...