Cursus gedichten verbeteren #19
Welkom terug bij onze cursus gedichten verbeteren. Vandaag nemen we als uitgangspunt een gedicht over vrijheid. Omdat dit onderwerp in de Nederlandse literatuur veelvuldig zijn neerslag heeft gevonden in poëtische reflectie, nemen we ook een kijkje in het werk van andere dichters. Baat het niet, dan schaadt het niet. Bij Gerrit Krol lezen we O, de vreugde ...
There are more things between foreplay and orgasm, fellatio, than dreamt of in your philosophies.
Reflections On A Rainy Monday
To get the feeling that I have accomplished something today, and in the vein of embracing my imperfection, I begin this piece at 12:50 am. Where I write, in Seoul, Tuesday has already begun. For most of the people who potentially read this, Tuesday is still hours away. For them it is squarely Monday. Before ...
OMG! If only there was enough mind to boggle!
Cursus gedichten verbeteren #18
Vandaag verbeteren we een oud gedicht met een concreet onderwerp: obsessie. Voordat we het gedicht zelf te lijf gaan, lezen we eerst iets over de thematiek, zodat we die ons 'voor de geest' kunnen halen. In de Engelstalige literatuur vinden we obsessies in Moby Dick, Lolita, the Great Gatsby, Ivanhoe, Vanity Fair, Wurthering Heights, Sons and lovers, ...
The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place. - George Bernard Shaw