Vergeetachtigheid
Je kijkt je liefste diep in de ogen en glimlacht als je bedenkt hoe gelukkig je elkaar kunt maken. De persoon tegenover je glimlacht dunnetjes terug. Verbaasd trek je je wenkbrauwen op. "Is er iets?" laat je je ontvallen. De ander zucht hoorbaar. "Heb je iets verkeerds gegeten?" Je denkt alle mogelijke scenario's uit, alsof je ...
Veiligheid
Een breed geaccepteerd voorwendsel om bijna alles plat te bombarderen is de veiligheid. En al mocht het appèl aan de veiligheidsbehoefte in abstracto niet werken, concrete beelden zoals live op elf september 2001 van bedreiging hebben een overredingskracht die zelfs de gewiekste makelaar in assurantiën als een onbenullige babbelaar doet voorkomen. Veiligheid is plotseling zichtbaar ...
Ijdelheid
 „Vind je me nog mooi?“ vraagt een goed gesitueerde vrouw aan haar man, vlak voordat ze naar het theater willen gaan. Ze heeft zich opgemaakt zoals altijd, en zichzelf in de spiegel beschouwd. Haar gezicht is gepoederd, boven haar ogen rusten lange donkere wimpers, ze heeft lippenstift op. Net voordat ze zouden moeten vertrekken komt ...
Minderwaardigheid
Een overzicht van heden is niet compleet zonder de minderwaardigheid. Heel verdienstelijke kunstenaars, zeker niet de minsten van naam, hebben de minderwaardigheid voelen knagen aan hun ziel. Schrijvers die hun pennevruchten het licht der openbaarheid niet wilden gunnen omdat ze zich zo nodig minder waard moesten voelen dan andere schrijvers. Muzikanten die vinden dat het ...
Zuinigheid
Niets geeft de illusie van bezitten meer betekenis dan dat we ergens zuinig op zijn. Daarom laten we het te breekbare porcelijn in de kast staan als onze schoonouders komen eten, we draaien al onze muntstukjes een paar keer om voordat we ze uitgeven aan overtuigende aanbiedingen. We zijn zuinig op elkaar en met de ...
Vermakelijkheid
Het volk wil plezier hebben. Het volk moet vermaakt worden. Om in die behoefte te voorzien, die bestaat sinds we van „het volk“ spreken, moeten de specialisten der vermakelijkheid weten wat het volk leuk vindt teneinde daarop in te kunnen spelen. Ze stellen zich een abstracte persoon voor, laten we die de Große Schenkelklopfer noemen. ...
Bezonnenheid
Bezint eer ge begint. Eerst rustig overleggen jongen, dan pas handelen. In jachtige tijden is de bezonnenheid een gouden regel die we maar beter kunnen opvolgen. Een rustig gesprek met weloverwogen argumenten tijdens een rondwandeling door een oude Griekse tuin, een groene olijf die danst op je tong en vogeltjes tsirpend in de bloeiende lijsterbes. ...
Aardigheid
Je hebt een doosje Belgische pralinés gekocht om een vriendin te bedanken die je uit de brand heeft geholpen. Na een copieus gezamenlijk diner haal je licht blozend het keurige pakje uit de plooien van je winterjas te voorschijn. Je overreikt het met zo min mogelijk theater en praat er druk overheen, hoe de vakantie ...
Wijsheid
Wat is wijsheid? Weet ik veel. Er zijn er velen onder ons die graag wat wijsheid zouden bezitten. En er is een markt voor. Bij veel Guru's kun je wijsheid gewoon pachten. Kost je meestal een lange vliegreis met overstappen in Dubai, maar dan heb je ook wat. Als je geluk hebt tenminste. Want er ...