I don't sing in the shower because I'm happy - I sing in the shower to make myself happy - Austin Showers
Bed time
[series-miru] Miru normally falls asleep when her mother lies next to her and hums soft and soothing melodies into her pillow while tapping her gently until her cries turn into sobs and then silence. I admire my wife's skills and patience. And I envy it: Isn't it something unique between mothers and their children, a ...
Onkruid bestaat niet
volg de zoekende wortels, die dieper grijpen in de grond door donker dat wij niet kennen met onze gehannes in de toplaag met ons wroeten dat voerde tot ontworteling kijk, de planten hebben wat begrepen: de bladnerven delen niets in de poriën sluiten niets uit daar gaan we dan maar heen zijn wij dan die ...
Habits addendum
A few weeks ago, I wrote an article here about our fundamental quality as creatures of habit. In a short addendum, I'd like to mention my own experience with regards to changing habits. Just a month or so ago, I watched a short video about squatting, but not the kind you would typically do in ...
WIJ
WIJ komen met metaforen, ja wij komen eraan met onbesnaarde gitaren bespannen met levend cellofaan wij bonte rovers, die muziek toveren uit alle holen in de mooiste registers van oude onvermolmde altviolen we zijn die gezichten die lachen in je marmeren tegels die patronen van je fantasie tussen de regels we zijn de wolken die ...
Ik wil de vlam zien in de pan ovens waar duivels uit schieten die diepe plooien komen snijden duivels die op jonge bokken rijden over krakend ijs door duivelskou duivels die het wilde vuur komen gieten uit hun fraai getuite duivelskan over alles wat jij net bevriezen wou (voor een goede vriendin die de vlam ...
Manipulocratie
Een symptoom van de eindfase van een beschaving is dat de "wil" van een angstige, gemanipuleerde, cynische meerderheid wordt doorgezet door een nog cynischere elite, tegen de (zogenaamde) minderheid die aan de hiërarchie gaat twijfelen. De meerderheid vindt de afluisterpraktijken wel prima, de meerderheid vindt het strenge immigratiebeleid prima, de meerderheid is voor de maatregelen ...
Vergeetachtigheid
Je kijkt je liefste diep in de ogen en glimlacht als je bedenkt hoe gelukkig je elkaar kunt maken. De persoon tegenover je glimlacht dunnetjes terug. Verbaasd trek je je wenkbrauwen op. "Is er iets?" laat je je ontvallen. De ander zucht hoorbaar. "Heb je iets verkeerds gegeten?" Je denkt alle mogelijke scenario's uit, alsof je ...