Cursus gedichten verbeteren

 

Welkom bij de cursus gedichten verbeteren. In een groeiend aantal afleveringen transformeren we op kritische en humoristische wijze een slecht gedicht in een beter gedicht. De cursus geeft inzicht in het schrijfproces en maakt vooral de vele beslissingen zichtbaar die de dichter neemt. Zo vind je doorgestreepte zinnen waaraan je kunt zien wat de dichter uitprobeert en weer verwerpt.

Iedere les richt zich op een ander aspect van het dichterschap. Zo kijken we in een les heel nauwkeurig naar de betekenis en de metaforiek; een andere keer is juist ritme en klank belangrijk; in weer een andere les werken we een filosofische gedachte uit. Er zijn ook afleveringen waarin we ons op de leestekens (zoals het gedachtenstreepje) en de regelafbreking concentreren. In enkele lessen refereert de cursus aan grote dichters uit het verleden. Kennis daaromtrent wordt niet verondersteld. Er komt ook een les die zich bezighoudt met het vertalen van gedichten, omdat ook dat een techniek is die kan worden gebruikt om poëzie te verbeteren.

De gedichten zelf hebben bijna altijd een vrije vorm, maar op verzoek kan ook vormvaste poëzie aan bod komen, zoals een sonnet, een rondeel, een kwatrijn, een epigram of een haiku.

De cursus wordt dynamisch in dialoog opgebouwd. In principe schrijf ik alle lessen zelf. Ik ben Arjan Simons en zijn vele ogen dankbaar voor zijn waardevolle commentaren.
Ook jullie commentaar is altijd van harte welkom!

  • les 1. Latijns-Amerika.
  • les 2. Niets.
  • les 3. Mijn handen.
  • les 4. Ritme.
  • les 5.
  • les 6.
  • les 7.
  • les 8.
  • les 9.
  • les 10.