The Curse of Efficiency
Everybody with a working brain knows about the paradox of efficiency. Production processes have to become more efficient in order to stay competitive, but that greater efficiency may *never* result in giving people longer vacations. Instead, workers need to work even harder because the increased efficiency means competition has increased, too. Instead of enjoying the ...
De stad ontevreden I
Aan de rand zie je kreupelen en melaatsen die daar vergroeid zijn met de stenen ze grijpen naar alles, pas op voor je benen hun kermen hoor je tegen de gevels weerkaatsen Gifgroen fruit staat in nette rijen opgesteld telefoons, broeken, parfum, pruiken die dingen liggen daar om te gebruiken het wordt verkocht voor wat ...
The three Ps of Motivation

Let's categorize motives of people roughly in "doing it for the money" and "doing it for the fun" and we miss something essential. The third category of motivation, one that needs to remain vague and adventurous. Indeed: that other type of motivation has something to do with adventure. Not with just any treasure hunting ...
gedicht voor iemand zoals wij
zo te leven, zonder een vierkante meter waar we allebei gewoon mogen zijn, waar de machtige letter onoplettend is of even lijkt te zwijgen nee: een land kan geen welkom zeggen protocol betekent: bescherm onze soort maar wij, wij moeten altijd een andere soort zijn de wereld is dus een pretpark geworden het toegangskaartje is ...
terugblikkend
een paar jaar te nemen, en te poffen ons erin te verstoppen wat let ons? er speelt een verlangen om te heersen een dikke schimmel tegen ons verhemelte de hemelwaartse lijn van oneindige cultuur
Touchdown and first days in Nairobi
March 19, 2012. Nairobi, Kenya.We are in Nairobi now for almost a week and found the place more or less unchanged since we left two years ago. This time, we didn't plan much in advance so we are now looking for places where we can help. We will go back to the Rainbow Center in ...
SEO and the marketplace

What does the existence of "SEO-optimization" tell us about the phase of our civilization? How do we read it? Is it building up to something much more invasive and radical, or is it the harbinger of inevitable decline or collapse? First, is this occupation structurally new? Haven't people always tried to make themselves and ...
Vaagheid
We weten dat er iets bedoeld wordt, dat er iets bedoeld zou kunnen worden, en we wachten in spanning totdat het moment is aangebroken. Iemand gaat zometeen aangekondigen, dat er iets belangrijks zal gaan worden gezegd en er schuifelt niemand meer met z'n voeten op de tegelvloer. Eindelijk zal ons precies verteld worden wat we ...
Wereldgeschiedenis
wordt opgetekend in de loopgraven of in paleizen met galmende echo's door kapotgeschoten soldaten of heerlijkheden op hun gouden troon n'importe guèrre waar we ons ook ingraven het beeld blijft: de dood wacht rustig met z'n bijltje in de hoek