Ingezonden brief Volkskrant
In 'De Kwestie' van 8 november stelt Peter de Waard dat ethiek niet in het schoolvak economie past omdat 'de prikkels van eigenbelang en goed doen niet in een cocktail gaan'. Dit zou alleen chaos en verwarring scheppen. Ik denk dat dit berust op een verwarring tussen 'de economie' (economy), de studie 'economie' (economics) en ...
Ingezonden brief Volkskrant
Naar aanleiding van een opiniestuk van 1 november, stuurde ik de volgende ingezonden brief, die niet werd afgedrukt in de krant omdat-ie zogenaamd moest concurreren met veel andere stukken. De werkelijke reden was natuurlijk dat hij stilistisch niet voldeed, maar een redactielid wil niemand voor het hoofd stoten, zoals de volksmond zegt. * * * ...
De filosoof leest #1: Geschiedenis van werk
De filosoof leest een interview met Jan Lucassen, een emeritus hoogleraar sociale geschiedenis die na zijn pensioen een levenswerk schreef over de geschiedenis van werk. Lees hier het interview in een ander tabblad. Welkom terug in dit tabblad. Het interview begint met small talk over 's mans liefde voor zijn werk. Hij geeft aan dat ...
In debat met Arnon Grunberg
"In sommige, uitzonderlijke gevallen kan een doodswens worden gerespecteerd. De gedachte echter dat mensen zelf kunnen bepalen wanneer het leven voltooid is, is geen vooruitgang maar een aanval op ons beschavingsideaal. Oftewel een misverstand. Een neoliberale bezuinigingsoperatie." - Arnon Grunberg in de Volkskrant 1/2 april 2017 Het feit dat Arnon zijn voetnoten dagelijks vanuit New ...
Te Mooij om waar te zijn
De Volkskrant heeft te laat ontdekt dat stagiair Geerlof de Mooij regelmatig overschreef uit andere kranten - zonder bronvermelding. Plagiaat is een "journalistieke doodzonde" volgens hoofdredacteur Philippe Remarque, die correct reageert. Remarque is opvallend fel in zijn bewoordingen, want hij ziet de betrouwbaarheid, "het hoogste goed van de krant" bedreigd. De stagiair is stante pede ...
Groen en grijs
Vanochtend in de Volkskrant. Let op het kopje. Het stroomaanbod van de Nederlandse energiemaatschappijen is grijzer geworden. Er staat "5% meer". Bedoeld is dat het aandeel kolen als gevolg van een prijsdaling van kolen van 24 naar 29 procent is gegaan. Het maakt weinig uit hoeveel meer of minder er ten opzichte van een ander ...
‘Ik, Arthur van Amerongen’ – een reviaanse roman in 150 columns
Vorige week heb ik nachtwerk gemaakt van een recensie over een bundel columns, geschreven door een rauwe kerel die van de heroïne is overgestapt op vruchtensapjes en zich met drie teven heeft teruggetrokken in een leuk hutje op een berg in de Algarve. De recensie werd niet geplaatst "omdat het teveel over de persoon zelf ging" - ...
Kent u die van die baby die niet in zijn eigen land mag wonen?
Over subtiele schending van de mensenrechten in Nederland anno 2013 Maakt u zich geen zorgen: dit is geen oproep aan de lezer om in actie te komen. Het gaat me erom, dat mensen weten wat sommige medeburgers bezighoudt. Als u verder leest, treft u geen gironummer van een hulpbehoevende organisatie aan, slechts de briesende (en ...
Reacties op het opiniestuk “mensenrechten” in de Volkskrant
Beste reageerders, Allereerst mijn hartelijke dank aan iedereen voor de constructieve en kritische commentaren. Ik wil graag een paar dingen uitleggen. 0. Een aantal reageerders stelt dat ik egoistisch zou zijn en dat er veel schrijnendere gevallen bestaat. In het artikel stel ik expliciet, dat het mij gaat om sensibilisering voor die schrijnende gevallen, waar ...