In kwetsbaarheid gedijen
'Het volk' kunnen we gebruiken om erboven te verheffen. Boven Jelle B-C, zwarte P, A ten B of Emile R. Wanneer we het afzetten tegen het gelul in de polder, krijgen zelfs onbenullige overpeinzingen het karakter van ongenaakbaarheid. We hoeven maar te doen alsof we oprecht op zoek zijn naar iets van universele waarde, en ...
Minderwaardigheid
Een overzicht van heden is niet compleet zonder de minderwaardigheid. Heel verdienstelijke kunstenaars, zeker niet de minsten van naam, hebben de minderwaardigheid voelen knagen aan hun ziel. Schrijvers die hun pennevruchten het licht der openbaarheid niet wilden gunnen omdat ze zich zo nodig minder waard moesten voelen dan andere schrijvers. Muzikanten die vinden dat het ...