Reizigers kunnen meer dan consumeren.
Kun je de wereld verbeteren met reizen? Natuurlijk, er zijn excentriekelingen die een barre tocht ondernemen die wij dan per kilometer kunnen sponsoren. Of steenrijke filantropen die een armenkeuken organiseren op het dek van hun jacht. Maar als gewone stervelingen? Naast vanzelfsprekendheden zoals ecologisch en sociaal verantwoord reizen kunnen we toch niet veel doen, of ...
Traveller können mehr als nur konsumieren.
Kann man die Welt mit Reisen verbessern? Klar, es gibt Exzentriker die einbeinig um die Welt hüpfen und wir dürfen dann pro Kilometer spenden. Oder reiche Philantropen die eine Armenküche auf dem Deck ihrer Yacht organisieren. Aber als Normalverbraucher? Neben Selbstverständlichkeiten wie ökologisch und sozial verantwortlich reisen können wir doch nicht viel tun, oder wir ...