De kinderen van de revolutie

De kinderen sloten zich in een raad bijeen.
Bij mij was het vooral de kleur, zei de een,
een mopsneus, de ander,
grote voeten, de derde.

Bij een inderhaast gemaakt vuurtje hielden ze beraad
Keurkop ratelde aan een stuk door;
Bolkop pookte met zijn stok in het vuur;
Smaalkop zei: wat is nu de voortgang die we hebben geboekt?

De schemer viel en Keurkop was stilgevallen;
Bolkop schonk zijn halfbroers bij;
Smaalkop zag het aan en schudde zijn hoofd.

Toen brak er onmin uit binnen de raad.
Keurkop deed zijn beklag bij een uil: “er is geen oplossing”;
Bolkop trapte het vuurtje uit en sprak: “wij zijn kou”;
Smaalkop zei “we verdwijnen wel weer in het bos” en draaide aan zijn ingebeelde radio.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *