Doorlopend stemmen
Waarom is 'stemmen' een ritueel dat we moeten uitvoeren? Is het de enige manier om te bepalen door wie we ons willen laten vertegenwoordigen in het parlement? Waarom kan de politieke voorkeur, en de voorkeur voor een bepaalde volksvertegenwoordiger, niet permanent worden vastgelegd in een profiel dat de overheid voor iedere burger met een BSN ...
Papierverspilling
Toen ik mijn dochter van achteren besloop, nadat ik het stemlokaal door een ander deurtje had verlaten dan waardoor ik binnen was gekomen, en haar verraste met een gratis rood potloodje, waren we in opperbeste stemming. Het regende op de weg naar huis, maar over het hemelwater kan niet worden gestemd, zo de wijze woorden ...