De recensie is ongemak
Ik las uit een zeker plichtsgevoel jegens het vaderlandse literatuurbedrijf dat voor het eerst de International Booker Prize in de wacht sleepte, het veelgeroemde boek van Marieke Lucas Rijneveld, 'De avond is ongemak'. Het boek wordt vooral geprezen om de unieke vertelstem, het kinderperspectief dat de merknamen van uierzalf en koekjes vermeldt, dat 271 pagina's ...