Dingfest
voor sadà\exposadà We zijn krijgsgevangenen van oud licht. Hoe je zei je zei je zei dat de wind loenst over een stervend veld stijve vogels neerzeilen, ons bloed opstuwt in onze wangen, het heelal hoereert voor niets. We zijn de rotor in het oog van de stilte, koud-klittend likkend aan het vont totaliteit het aller-allernieuwste ...
Cursus gedichten verbeteren #108
Oké, we doen het om en om. Ik moet nog steeds bekomen van de schrik van de lage kwaliteit, maar jullie kennen me: het duur slechts enkele dagen en ik ben weer actief aan het verbeteren. Vandaag een vers gedicht met tekst en uitleg. De versie die ik vanmorgen in mijn notitieboekje schreef is: licht is ...
Licht
het licht botert mijn kamer in vormloos, geestloos. lumineuze snot. apatisch licht, dat vermoeid reikt tot in de hoeken van mijn werkvertrek toch is het licht dat van buiten komt Platonisch licht: licht genoeg om alles te moeten zien maar niet om gezien te worden melkig tralielicht dat walmt van inertie licht van een oud ...