Erfelijkheid
We kunnen alles nalaten. Er is geen object, geen idee, geen karaktereigenschap die we niet aan onze kinderen kunnen vererven. Alles kunnen we aan de generatie na ons doorgeven, zoals we alles van de generatie voor ons kunnen overnemen, met uitzondering van verse melk. Onze ziektes, ons geld, onze geestigheid – het gaat allemaal naar ...