Eugeen Edward Stroobant

Een van de veel te weinig geprezen wonderen van het internet is de universele toegang tot het geschreven erfgoed van de mensheid. Wanneer we denken aan de complete werken van al die geniale beroemde schrijvers, worden we gewoonlijk zó duizelig, dat we vergeten ze te lezen. Maar het zijn niet alleen de Groten der Aarde. We kunnen er ook mooie literaire kleinoden vinden, en auteurs “ontdekken” – meer dan honderd jaar na hun dood.
Zo vond op op www.gutenberg.org een e-book van de onbekende Vlaming Eugeen Edward Stroobant (1819-1889), genaamd “Myne eerste Vlerken”.
printing-press

Wat denkt u bijvoorbeeld van een brief, “aen mynen boezemvriend”:

Hoe zoet, ô Broêr, blyft my gestaêg ’t herdenken 
Van de voor ons vervloden tyd,
Hoe pynend ook, zal dit gedacht my schenken
Een balsem in mismoedigheid.

Mooi toch, dat oude Nederlands?

Of dit: De Dronkaerd en de Doktor:

De dronkaerd Pouf lag ziek; men haelde een doktor by;
Heer, sprak deze Esculaep, ik zal u iets gaen schryven
Voor dorst en koortsvuer zaêm.-
Maek my van koorts maer vry,
Zei Pouf, den dorst zal ik dan wel verdryven…(Turnhout, 1839)

Tot slot een vers dat in Europa actueler is dan we denken:

Wanneer de valsche Spanjaerd zocht met zynen yzeren staf
Voor eeuwig ’t eedle Belgenland Te domplen in het graf

Het e-book kunt u hier gratis downloaden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *