rechten
Het is een wonder dat rechten bestaan dat we dat aanvaarden. Zoals atomen bestaan omdat ze de enige verklaring vormen voor het gedrag van onze meetinstrumenten zo bestaan rechten, waarvan wij zelf de meetinstrumenten zijn