Dingfest
voor sadà\exposadà We zijn krijgsgevangenen van oud licht. Hoe je zei je zei je zei dat de wind loenst over een stervend veld stijve vogels neerzeilen, ons bloed opstuwt in onze wangen, het heelal hoereert voor niets. We zijn de rotor in het oog van de stilte, koud-klittend likkend aan het vont totaliteit het aller-allernieuwste ...
Cursus gedichten verbeteren #79
Welkom bij onze wekelijkse gedichtencursus. Deze keer gaan we uit van een zwaar poëticaal prul dat ik ooit schreef. De kunst is om het tot leven te wekken door de woorden de ruimte te geven of te snoeien, oftewel door horticultuur te bedrijven. het raster dat ook deze regels draagt mengt blindheid in jullie blik de ...
Cursus gedichten verbeteren #5
Vandaag pakken we de draad weer op met een foeilelijk gedicht over dingen. De auteur wilde er iets mee zeggen, maar wat is op een irritante manier onduidelijk. Poëzie zakt daarvan als een schuimpudding in elkaar en dat moeten we niet hebben, of 'dat moeten we niet willen' zoals de volksmond zegt. Het poëem eindigt ...