een heilige strijd
We horen de islamiet, die bidt bij het ochtendgloren tot een onzichtbare god, die uit is op wraak of verzoening, behalve met wie er niet bij mag horen de imam verheft zijn stem: het is een gewichtige zaak de minaret staat dreigend in het licht van onze maan vrouwen mogen alleen gesluierd naar het strand ...