Cursus gedichten verbeteren #31
Vandaag behandelen we in onze cursus een kort, en vanuit een bepaalde invalshoek als ludiek te kenschetsen, gedicht over substantie. We gaan erop letten dat er geen woord teveel staat. Substantie ik ben een middeleeuwer geef mij substantie ik wil substantie geen hostie en geen godsbewijs ik ben de straathond die scharrelt rond jouw huis op zoek naar ...