Overpeinzingen van een anti-robot
Robotica wordt voornamelijk ingezet wanneer het goedkoper is dan personeel. Personeel wordt - in dier voege - gezien als niet anders dan een object ter verrijking van de bezitter, de kapitaalkrachtige, om arbeid te verrichten. Personeel bestaat niet uit individuen met persoonlijke belangen, maar als voorwerpen, waarmee je kunt doen en laten naar goeddunken. Arbeid ...