het handschrift van een oude man
ik zoek het handschrift van een oude man die heeft geschreven na zijn gloriedagen want dat is iets wat licht betoveren kan en aangenaam tergt met historisch onbehagen de woorden die hij doorhaalt zijn we kwijt maar wat hij schrapt ontgint een beter vergezicht het handschrift is van zijn hand bevrijd al wat hij wegstreept ...