De gelegenheidsdichter
Hij braakt graag de slimste verzen uit in elke stijl die hij vindt passen over iedere bekende kop en weeromstuit zal hij zijn zoete woordjes plassen Fanatiek begint hij te rijmen op bevel een publieke dode, een affaire, en zie: de kwatrijnen komen als vanzelf op zijn vel zo teistert hij maatschappij en poëzie Het is ...